બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લો વહીવટ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન
શ્રી સંદીપકુમાર સિંહ, આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલીcollector-dnh[at]nic[dot]in0260-2642721
શ્રી ફરમન બ્રહ્મા, આઇ.એ.એસનિવાસી નાયબ કલેક્ટર (ખાનવેલ)rdc[dot]khanvel[at]gmail[dot]com0260-2633012
શ્રી હરેશ્વર વી.સ્વામી, આઈ.પી.એસપોલીસ અધિક્ષકhareshwar[dot]swami[at]gov[dot]in
ડો.વિવેક કુમાર, DANICSમુખ્ય કારોબારી અધિકારી0260-2632303
અપૂર્વ શર્મા, ડેનીક્સ ડોનિવાસી નાયબ કલેક્ટર (સિલ્વાસા)rdcsilvassa016[at]gmail[dot]com0260-2642340
શ્રી મોહિત મિશ્રામુખ્ય અધિકારીmohit[dot]mishra[at]gov[dot]in9013811072
ગુરવ નિલેશ નિશીકાંતશિક્ષણ નિયામકnilesh[dot]gurav[at]gov[dot]in
ડો.વી.કે.દાસડાયરેક્ટરsvbch[dot]sil[at]gmail[dot]com0260-2642061
ડી.આર.દામાણીયાઅધિક્ષક કલેકટર (એસ)supcol-dnh[at]nic[dot]in
તિરથરામ શર્મામામલતદારTirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in9824598721