બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

જીલ્લો વહીવટ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ ફોન
શ્રી પ્રિયંક કિશોર, આઇ.એ.એસકલેક્ટર, ડી.એન.એચ/ જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટcollector-dnh[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2642721
શ્રી અમિત શર્મા, આઇ.પી.એસપોલીસ અધિક્ષક, ડી એન એચsp-sil-dnh[at]ddd[dot]gov[dot]in
શ્રી પિયુષ કુમાર, આઇ.એ.એસ (પી)મદદનીશ કલેકટર,ડી.એન.એચ
શ્રી અરુણ ગુપ્તા, DANICSChief Executive Officer - DNH District Panchayatdpo-dnh[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2632303
શ્રી મોહિત મિશ્રા, DANICSRDC(Silvassa) / ADMrdcsilvassa016[at]gmail[dot]com0260-2642340
શ્રી અમિત કુમાર, DANICSનિવાસી નાયબ કલેક્ટર (HQ) / SDM (સિલવાસા)rdcg-dnh[at]ddd[dot]gov[dot]in
શ્રી સી.ડી. વાજાઅધિક્ષક કલેકટર (એસ)supcol-dnh[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2642106
શ્રી પરિતોષ વી. શુક્લસહાયક નિયામક (શિક્ષણ)
શ્રી. સાગર એસ. ઠક્કરમામલતદારmdar-dnh[at]ddd[dot]gov[dot]in0260-2964534
શ્રી ભાવેશ કે. પટેલમામલતદારmamlatdar-khanvel[at]gov[dot]in0260-2677049