બંધ

તિરથરામ શર્મા

ઇમેઇલ : Tirathram[dot]sharmadn[at]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 9824598721