બંધ

પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા બીમા યોજના

તારીખ : 09/05/2015 - | સેક્ટર: કેન્દ્રીય

આ યોજના 18 થી 70 વર્ષની વય જૂથના લોકોને એક બેંક ખાતા સાથે ઉપલબ્ધ છે જે વાર્ષિક નવીકરણ ધોરણે 1 લી જૂનથી 31 મે સુધીના કવરેજ અવધિ માટે 31 મેથી અથવા તે પહેલાં autoટો-ડેબિટમાં જોડાવા / સક્ષમ થવાની સંમતિ આપે છે. આધાર બેંક ખાતા માટે પ્રાથમિક કેવાયસી હશે. આ યોજના હેઠળનું જોખમ કવરેજ આકસ્મિક મૃત્યુ અને સંપૂર્ણ અપંગતા માટે રૂ .2 લાખ છે અને રૂ. આંશિક અપંગતા માટે 1 લાખ પ્રીમિયમ રૂ. ખાતાધારકના બેંક ખાતામાંથી એક હપ્તામાં ‘ઓટો-ડેબિટ’ સુવિધા દ્વારા વાર્ષિક 12 ની રકમ કાપવાની છે. આ યોજના જાહેર ક્ષેત્રની સામાન્ય વીમા કંપનીઓ અથવા કોઈપણ અન્ય સામાન્ય વીમા કંપની દ્વારા ઓફર કરવામાં આવી રહી છે જે આ હેતુ માટે જરૂરી મંજૂરીઓ સાથે સમાન શરતો પર પ્રોડક્ટ areફર કરવા તૈયાર છે અને આ હેતુ માટે બેન્કો સાથે જોડાણ કરશે.

લાભાર્થી:

ભારતનો નાગરિક

લાભો:

જુઓ : https://financialservices.gov.in/insurance-divisions/Government-Sponsored-Socially-Oriented-Insurance-Schemes/Pradhan-Mantri-Suraksha-Bima-Yojana(PMSBY)

અરજી કેવી રીતે કરવી

જુઓ: https://financialservices.gov.in/insurance-divisions/Government-Sponsored-Socially-Oriented-Insurance-Schemes/Pradhan-Mantri-Suraksha-Bima-Yojana(PMSBY)