બંધ

વીજળી

ડીએનએચ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોર્પોરેશન લિમિટેડ

ડીએનએચ પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન કોર્પોરેશન મર્યાદિત, વિદ્યુત ભવન, 66 કેવી રોડ, સિક્રેટેરીઆટ પાસે, અમલી, સિલવાસા - 396230.

ઇમેઇલ : support[dot]dnhpdcl[at]gov[dot]in
ફોન : +91-260-2406500
વેબસાઇટ લિંક : https://www.dnhpdcl.in/
Pincode: 396230