બંધ

બેંકો

અલ્હાબાદ બેંક

ઇમેઇલ : br[dot]silvassa[at]allahabadbank[dot]in
ફોન : 8969987772
Pincode: 396230

આંધ્ર બેંક

દાદરા

ઇમેઇલ : bm1707[at]andhrabank[dot]co[dot]in
ફોન : 9533517912
Pincode: 396230

આઈડીબીઆઈ બેંક લિ

સિલ્વાસા

ઇમેઇલ : ibkl0000224[at]idbi[dot]co[dot]in
ફોન : 0260-2633336
Pincode: 396030

આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક

સિલ્વાસા

ઇમેઇલ : rajender[dot]reddy[at]icicibank[dot]com
Pincode: 396030

આરબીએલ બેંક લિ

સિલવાસા

ઇમેઇલ : omprakash[dot]sharma[at]rblbank[dot]com
ફોન : 0260-2630019
Pincode: 396030

એક્સિસ બેંક લિ

સિલ્વાસા

ઇમેઇલ : silvassa[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
ફોન : 8980807681
Pincode: 396030

એક્સિસ બેંક લિ

મસાત

ઇમેઇલ : masat[dot]branchhead[at]axisbank[dot]com
ફોન : 9099919686
Pincode: 396030

એચડીએફસી બેંક લિ

સિલ્વાસા

ઇમેઇલ : kiran[dot]chitre[at]hdfcbank[dot]com
ફોન : 9377954126
Pincode: 396030

ઓરિએન્ટલ બેન્ક ઓફ કોમર્સ

સિલવાસા

ઇમેઇલ : bm1173[at]obc[dot]co[dot]in
ફોન : 0260-2631992
Pincode: 396030

કેથોલિક સીરિયન બેંક લિ

સિલવાસા

ઇમેઇલ : silvassa[at]csb[dot]co[dot]in
ફોન : 9072601391
Pincode: 396030