બંધ

ટેન્ડર

ટેન્ડર
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
મજૂર વિભાગ

એસી સાથે વાહનના વાહન (સ્વીફ્ટ ડીઝાયર, એર્ટિગા, ઇનોવા) માટેની ટેન્ડર સૂચના

22/07/2021 18/08/2021 જુઓ (252 KB)
મજૂર વિભાગ

સ્ત્રી સ્વચ્છતા કીટની ખરીદી માટે ટેન્ડર સૂચના

22/07/2021 08/08/2021 જુઓ (909 KB)
સિલવાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

ઇલેક્ટ્રિક બસ માટે બસ કંડકટરો માટે ટેન્ડર સૂચના

21/07/2021 06/08/2021 જુઓ (6 MB)
આયોજન અને વિકાસ અધિકારી

ડી.એન.એચ.પી.ડી.એ. ઓફિસ સિલવાસા ખાતે ટોઇલેટ બ્લોકના નવીનીકરણ અંગેના કામ માટે ફરીથી ટેન્ડર.

15/07/2021 29/07/2021 જુઓ (5 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)