બંધ

ટેન્ડર

ટેન્ડર
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલવાસા નગર પાલિકા

સિલવાસા નગર પાલિકા અંતર્ગત સિલવાસા નગર પાલિકા ની કચેરીમાં ડ્રાઇવરો, સુરક્ષા ગાર્ડ, સફાઇ કામદારો, અને સેનિટેશન સ્ટાફ માટે યુનિફોર્મની પ્રાપ્તિ નું કાર્ય

27/02/2021 17/03/2021 જુઓ (128 KB)
યોજના એવં વિકાસ પ્રાધિકરણ, દાદરા એવં નગર હવેલી, સિલવાસા

2000 એલપીડી ડેરી પ્લાન્ટ ઓફ એસસી/એસટી કોર્પોરેશન એટ અક્ષય પાત્ર અથાલ, સિલવાસા (ઇલેક્ટ્રિકલ વર્કસ)

27/02/2021 03/03/2021 જુઓ (2 MB)
જાહેર કાર્ય વિભાગ -III

ટેન્ડર સૂચના

24/02/2021 02/03/2021 જુઓ (822 KB)
જાહેર કાર્ય વિભાગ -III

ટેન્ડર સૂચના

24/02/2021 02/03/2021 જુઓ (1 MB)
ખાદ્ય નાગરિક પુરવઠા વિભાગ

અનાજની અવરજવર માટેના કરાર માટેની ટેન્ડર સૂચના

23/02/2021 03/03/2021 જુઓ (2 MB)
સેલવાસ નગર પાલિકા

સેલવાસ નગર પાલિકા ના વિસ્તાર માં આવેલ સ્ટ્રીટ લાઇટ ના જાળવણી માટે ઇલેક્ટ્રિકલ મટિરિયલની ખરીદી.

17/02/2021 27/02/2021 જુઓ (424 KB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)