બંધ

ટેન્ડર

ટેન્ડર
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલવાસા નગર પાલિકા

વિવિધ કર્યો માટે ની ઇ-નિવિદા નોટિસ

07/05/2021 13/05/2021 જુઓ (349 KB)
પરિવહન વિભાગ

દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુટીમાં સલામતી અને અમલીકરણ માટે AIS-140 આધારિત વાહન ટ્રેકિંગ મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ (VTMS) ની અમલીકરણ માટે એજન્સીની પસંદગી માટે EOI ને લગતા કોરિજેન્ડમ

06/05/2021 20/05/2021 જુઓ (472 KB)
ડો.એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકાર. કોલેજ

સિક્યુરિટી ગાર્ડ સેવા ભાડે લેવા માટે મર્યાદિત ટેન્ડર સૂચના.

06/05/2021 21/05/2021 જુઓ (4 MB)
આરોગ્ય અને કુટુંબ કલ્યાણ વિભાગ

કોવિડ લેબોરેટરી માટે લેબોરેટરી મટિરીયલ્સ અને રીએજન્ટ્સની ખરીદી માટે ટેન્ડર સૂચના

04/05/2021 07/05/2021 જુઓ (747 KB)
સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ વિસ્તારમાં મેટલ, ગ્રિટ, જીએસબી અને વેટ મિક્સની સપ્લાય (કોલ્ડ રેડી મિક્સ)

05/05/2021 15/05/2021 જુઓ (517 KB)
જાહેર કાર્ય વિભાગ – III, જિલ્લા પંચાયત

વિવિધ કામો માટે ટેન્ડર સૂચના

01/05/2021 10/05/2021 જુઓ (630 KB)
સિલવાસા નગર પાલિકા

સિલવાસા નગર પાલિકા એરિયા ફેઝ -૩ માં રસ્તાઓની મરામત, જાળવણી અને ફરીથી કાર્પેટીંગ નું કાર્ય

24/04/2021 07/05/2021 જુઓ (971 KB)
ડો.એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકાર. કોલેજ

હાલની કોલેજ વેબસાઇટ અને વેબ હોસ્ટિંગ સેવા માટે ક્લાઉડ સર્વર જગ્યાની પ્રાપ્તિ માટે અવતરણ સૂચના

23/04/2021 15/05/2021 જુઓ (2 MB)
રોગી કલ્યાણ સમિતિ

સિલ્વાસા, રોગી કલ્યાણ સમિતિ અંતર્ગત એસવીબીસીએચ માટે પીપીપી મોડમાં રેડિયોલોજી ઇમેજિંગ સેવાઓનું સંચાલન કરવા અને જાળવણી માટેની દરખાસ્ત માટેની વિનંતી.

23/04/2021 13/05/2021 જુઓ (2 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)