બંધ

ટેન્ડર

ટેન્ડર
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
વીજળી વિભાગ (ટ્રાન્સમિશન વિભાગ)

ટેન્ડર નોટિસ નં DNH/ELE/Trans/2 024/54/129 તા.26/06/2024.

10/07/2024 26/07/2024 જુઓ (456 KB)
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

તબીબી અને જાહેર આરોગ્ય વિભાગ, DNH અને DD હેઠળ વિવિધ સર્જિકલ વસ્તુઓની ખરીદી માટે ટેન્ડર સૂચના.

10/07/2024 31/07/2024 જુઓ (1 MB)
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ

અધિકારક્ષેત્રમાં ડેન્ગ્યુ અને અન્ય વેક્ટરજન્ય રોગોના નિવારણ અને નિયંત્રણ માટે 240 દિવસ માટે 60 કામદારો/સંવર્ધન તપાસકર્તાઓ અને 07 સુપરવાઇઝર ધરાવતી એજન્સીના આઉટસોર્સિંગ માટેની ટેન્ડર સૂચના

09/07/2024 19/07/2024 જુઓ (105 KB)
આબકારી વિભાગ

IMFL, CL, FL અને Beer in ના વિનાશ માટેની ટેન્ડર સૂચના

08/07/2024 17/07/2024 જુઓ (2 MB)
પશુપાલન અને પશુચિકિત્સા સેવાઓ વિભાગ

એચપી એમઆરપી, કપાસના બિયારણની કેક અને તુવેર ચુની પશુઆહારની પ્રાપ્તિ માટેની ટેન્ડર સૂચના

04/07/2024 24/07/2024 જુઓ (4 MB)
આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ

વિવિધ સાધનો માટે માપાંકન માટેની ટેન્ડર સૂચના

05/07/2024 25/07/2024 જુઓ (404 KB)
જમીન સંપાદન કચેરી

જમીન સંપાદન કાર્યાલયમાં 06 મહિના માટે સર્વેયરોની સગાઈ માટેની ટેન્ડર સૂચના

02/07/2024 16/07/2024 જુઓ (3 MB)
વીજળી વિભાગ

ટેન્ડર સૂચના

26/06/2024 18/07/2024 જુઓ (779 KB)
શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ

RKS હેઠળ SVBCH માટે સી-આર્મ મશીનની ખરીદી માટેની ટેન્ડર સૂચના

25/06/2024 15/07/2024 જુઓ (743 KB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)