બંધ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ

શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ, દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ, સિલવાસા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે વિવિધ જગ્યાઓની જાહેરાત

30/11/2022 13/12/2022 જુઓ (2 MB)
તબીબી અને આરોગ્ય સેવાઓ નિયામક

NAMO મેડિકલ એજ્યુકેશન એન્ડ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરારના આધારે વિવિધ પોસ્ટ માટે જાહેરાત.

30/11/2022 13/12/2022 જુઓ (1 MB)
જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્ર, ઉદ્યોગ વિભાગ

U.T અમલી કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના પ્રધાન મંત્રી સૂક્ષ્મ ફૂડ પ્રોસેસિંગ એન્ટરપ્રાઇઝીસનું ઔપચારિકીકરણ હેઠળ જિલ્લા સંસાધન વ્યક્તિની નિયુક્તિ અંગેની જાહેરાત

30/11/2022 12/12/2022 જુઓ (1 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)