બંધ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ

કામ માટે ખાલી જગ્યાઓ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
સિલવાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ

પ્રોજેક્ટ મેનેજરની પોસ્ટ માટેની જાહેરાત

04/03/2021 20/03/2021 જુઓ (247 KB)
હોટલ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કેટરિંગ ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, સિલવાસા

અતિથિ ફેકલ્ટી માટે જાહેરાત

02/03/2021 15/03/2021 જુઓ (622 KB)
શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ

વિવિધ પોસ્ટ્સ માટેની જાહેરાત

27/02/2021 08/03/2021 જુઓ (964 KB)
સમગ્ર શિક્ષા દાદરા નગર હવેલી અને દમણ દીવ

સમગ્ર શિક્ષા અંતર્ગત આચાર્ય, સિનિયર લેક્ચરર અને લેક્ચરર પદ માટેની જાહેરાત

16/02/2021 06/03/2021 જુઓ (7 MB)
આર્કાઇવ (દફ્તરખાનુ)