બંધ

શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ

શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ

તમામ પ્રકારના નાસ્તા અને ભોજન વગેરે આપવા માટે શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ, સિલ્વાસા ખાતે એડવાન્સ ઇમેજિંગ સેન્ટરમાં સ્થિત કાફેટેરિયા (રેસ્ટોરન્ટ) નું સંચાલન.

31/08/2021 30/09/2021 જુઓ (1 MB)