બંધ

રમતગમત અને યુવા બાબતો, સિલવાસા

રમતગમત અને યુવા બાબતો, સિલવાસા
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
રમતગમત અને યુવા બાબતો, સિલવાસા

ન્યુ સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ, સિલ્વાસા ખાતે સ્થિત સ્વિમિંગ પૂલનો લાઇફગાર્ડ, સફાઇ અને સલામતી પૂરા પાડવાનો વાર્ષિક ઓપરેશન અને કોમ્પ્રિહેન્સિવ મેન્ટેનન્સ કોન્ટ્રાક્ટ.

25/03/2021 09/04/2021 જુઓ (1 MB)