બંધ

પ્રવાસન વિભાગ

પ્રવાસન વિભાગ
શીર્ષક વર્ણન પ્રારંભ તારીખ અંતિમ તારીખ ફાઇલ
પ્રવાસન વિભાગ

વનગંગા ગાર્ડન, દાદરા ખાતે 3 વર્ષ માટે નોન-મેટાલિક ફ્લોટ્સ પર ફ્લોટિંગ અલ્ટ્રા-ફાસ્ટ એક્શન સિંક્રનાઇઝ્ડ ડાન્સિંગ વોટર ફીચર્સનું સંચાલન અને વ્યાપક જાળવણી માટેની ટેન્ડર સૂચના

25/01/2022 14/02/2022 જુઓ (362 KB)