બંધ

જાહેરનામું

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – રિંગરોડ જંક્શન એ, બી અને જી ખાતે 03 ફ્લાય ઓવર બ્રિજ માટે સર્વિસ લેન બનાવવાની ઘોષણા 08/06/2021 જુઓ (3 MB)
નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક નિયામક હેઠળ પ્રાથમિક / ઉચ્ચત્તર પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ 04/06/2021 જુઓ (2 MB)
નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક મંડળ અંતર્ગત પ્રશિક્ષિત સ્નાતક શિક્ષક (ટીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નાગર હવેલી અને દમણ અને દીવની યુટી. 04/06/2021 જુઓ (1,010 KB)
નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામક નિયામક હેઠળ પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ શિક્ષક (પીજીટી) ની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોની ઓફિસ મેમોરેન્ડમ સુધારણા, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ. 04/06/2021 જુઓ (1,019 KB)
નિયામકશ્રી, સચિવાલય દમણ – શિક્ષણ નિયામકશ્રી હેઠળ વાઇસ-પ્રિન્સિપલ / હાઇસ્કૂલ હેડ માસ્ટરની જગ્યાઓ માટે ભરતી નિયમોમાં સુધારા અંગે કચેરીના મેમોરેન્ડમ, દાદરા અને નગર હવેલીની યુટી અને દમણ અને દીવ 04/06/2021 જુઓ (1 MB)
ડૉ એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારની કોલેજ – બી એ, બી કોમ અને B.Sc SEM-II માટે પરીક્ષા ફી રજૂઆત નોટિસ. 02/06/2021 જુઓ (366 KB)
શિક્ષણ નિયામક – એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ (ઇ.એમ.આર.એસ) ની વર્ષ २०૨૦-૨૦૨૨ ની પ્રવેશ પરીક્ષા માટેની જાહેરાત 01/06/2021 જુઓ (3 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી દુધની જંકશન સુધીના માર્ગ પર વળાંકની પહોળાઈ / સુધારણા માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના. 01/06/2021 જુઓ (2 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી ખેડપા બોર્ડર સુધીના માર્ગ પર વળાંકની પહોળાઈ / સુધારણા માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના. 01/06/2021 જુઓ (1 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ધાપસા ગામ નજીક 7/8 થી 8/05 ની વચ્ચે સિલવાસા-નારોલી માર્ગ ઉપર આડા વળાંક સુધારવા માટેની ઘોષણા . 01/06/2021 જુઓ (773 KB)