બંધ

જાહેરનામું

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
શ્રી વિનોબા ભાવે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ અલાઇડ હેલ્થ સાયન્સ પ્રોસ્પેક્ટસ (2022-2023) 21/11/2022 જુઓ (1 MB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – રાષ્ટ્રીય શિષ્યવૃત્તિ પોર્ટલ (NSP) સંબંધિત પરિપત્ર 21/11/2022 જુઓ (271 KB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – PRE POST મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિની તારીખ લંબાવવા અંગેની જાહેરાત 16/11/2022 જુઓ (510 KB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – સરસ્વતી વિદ્યા યોજનાના સંદર્ભમાં શિષ્યવૃત્તિ ફોર્મ સબમિટ કરવાની તારીખ લંબાવવા અંગેની જાહેરાત 16/11/2022 જુઓ (356 KB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – DNH અને DD ના UT ના સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર પર PS/ UPS ની પોસ્ટ માટે પરીક્ષા સૂચના 05/11/2022 જુઓ (2 MB)
પોલીસ વિભાગ – હેડ કોન્સ્ટેબલ એસ.એમ. મહલાની નિવૃત્તિ અંગેનો પરિપત્ર 03/11/2022 જુઓ (308 KB)
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ પેરામેડિકલ સાયન્સ – પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ – દાદરા અને નગર હવેલી 28/10/2022 જુઓ (4 MB)
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પેરામેડિકલ સાયન્સ – પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ – દમણ 28/10/2022 જુઓ (202 KB)
શ્રમ વિભાગ – બોનસ અંગેનો પરિપત્ર 28/10/2022 જુઓ (1 MB)
કલેક્ટર કચેરી, DNH – DNH – 2 માટે ફાયર ક્રેકર્સના કબજા અને વેચાણ માટે કામચલાઉ લાયસન્સ અંગેનો આદેશ 20/10/2022 જુઓ (2 MB)