બંધ

જાહેરનામું

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડો. એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – પ્રવેશ સૂચના (બી.કોમ. સેમ-1) 24/06/2022 જુઓ (236 KB)
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – ઈ-ઓક્શન અંગે પ્રેસ નોટિસ 23/06/2022 જુઓ (458 KB)
ડો. એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – પ્રવેશ સૂચના (બી.એ. સેમ-1) 21/06/2022 જુઓ (236 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – NH કન્સલ્ટિંગ, નવી દિલ્હી દ્વારા ભુરકુડ ફળિયા રિંગ રોડથી સર્કિટ હાઉસ રોડમાં જોડાતી પ્રાથમિક શાળા સુધીના રોડને પહોળો કરવા અને ડામર કરવા માટે ડ્રાફ્ટ સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ રિપોર્ટ સુપરત કરવામાં આવ્યો છે. 23/06/2022 જુઓ (857 KB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – અન્નનો ઉપયોગ પ્રમાણપત્ર અને લાભાર્થીઓની યાદી 15/06/2022 જુઓ (1 MB)
ડૉ. એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કૉલેજ – સુધારેલી પ્રવેશ સૂચના (B.Sc. Sem -1) 15/06/2022 જુઓ (236 KB)
ડૉ. એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકાર કૉલેજ – પ્રવેશ સૂચના (B.Sc. Sem -1) 06/06/2022 જુઓ (236 KB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – “પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ટીચર (PGTs)” ની જગ્યા માટેની જાહેરાત અંગેનો શુદ્ધિપત્ર. 31/05/2022 જુઓ (66 KB)
સિલવાસા સ્માર્ટ સિટી લિમિટેડ – ડેટા વિશ્લેષકની પોસ્ટ માટે તારીખ મુલતવી અને સુધારેલી તારીખ અંગેનો કોરિજેન્ડમ 05/06/2022 જુઓ (266 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ- દાદરા અને નગર હવેલીના નરોલી અને ધપસા ગામોમાં મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ્વે પ્રોજેક્ટ (MAHSR) ના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટના બાંધકામ માટે વધારાનો પુરસ્કાર. 06/06/2022 જુઓ (2 MB)