બંધ

જાહેરનામું

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ પેરામેડિકલ સાયન્સ – શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-2023 માટે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ પેરામેડિકલ સાયન્સ સંબંધિત પ્રવેશ સૂચના 28/09/2022 જુઓ (9 MB)
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ પેરામેડિકલ સાયન્સ – ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ પેરામેડિકલ સાયન્સ 2022-23 પ્રોસ્પેક્ટસ. 28/09/2022 જુઓ (8 MB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – દાદરા નગર હવેલી અને દમણની પૂર્વશાળા માટે પૂર્વશાળા શિક્ષકની જગ્યા માટે પસંદ કરેલ અને રાહ યાદી ઉમેદવારો 28/09/2022 જુઓ (2 MB)
મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ – “નારી શક્તિ પુરસ્કાર” સંબંધિત પ્રેસ નોટિસ 26/09/2022 જુઓ (3 MB)
શૈક્ષણિક વર્ષ – 2022-23 માં RTE એક્ટ 2009 હેઠળ ધોરણ 1 માં નોંધાયેલા વિદ્યાર્થીઓની શાળાવાર યાદી 26/09/2022 જુઓ (206 KB)
પ્રદૂષણ નિયંત્રણ સમિતિ – સેન્ટ્રલ ગ્રાઉન્ડ વોટર ઓથોરિટી પાસેથી NOC મેળવવાનો આદેશ 26/09/2022 જુઓ (2 MB)
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – નવરાત્રી ઉત્સવ અને દુર્ગા પૂજા અંગેનો પરિપત્ર. 23/09/2022 જુઓ (9 MB)
સરકાર. ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા, સિલ્વાસા – ખાનવેલ ITI, DNH માં ઑફલાઇન પ્રવેશ અરજીઓ માટેની સૂચના 21/09/2022 જુઓ (1 MB)
જીલ્લા પંચાયત – દાદરા અને નગર હવેલી પંચાયતના સદસ્ય અંગેની સૂચના (બદલીના કારણોસર ગેરલાયકાત) નિયમો, 2014 12/09/2022 જુઓ (188 KB)
એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ – વર્ષ 2022-23 માટે EMRS લેટરલ એન્ટ્રી એન્ટ્રન્સ પરીક્ષાનું પરિણામ 20/09/2022 જુઓ (463 KB)