બંધ

જાહેરનામું

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – સાયલી સ્પોર્ટસ કોમ્પ્લેક્સ માં એથલેટીક રનિંગ ટ્રેક ના નિર્માણ માટે ડ્રાફ્ટ એસઆઈએ રિપોર્ટ. 26/07/2021 જુઓ (4 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી ખેડપા સરહદ સુધીનો માર્ગ પહોળો કરવા માટે એસ આઈ એ રિપોર્ટ નો ડ્રાફ્ટ. 26/07/2021 જુઓ (4 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી દુધની જંકશન સુધી રસ્તો પહોળો કરવા અંગેનો ડ્રાફ્ટ એસઆઈએ રિપોર્ટ 26/07/2021 જુઓ (6 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી દુધની જંકશન સુધીના માર્ગને પહોળો કરવા મિની કલેકટર કચેરી, ખાનવેલ ખાતે જાહેર સુનાવણી યોજવાની જાહેરાત 23/07/2021 જુઓ (1 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી ખેડપા સરહદ સુધીના માર્ગને પહોળો કરવા મિની કલેક્ટર કચેરી, ખાનવેલ ખાતે જાહેર સુનાવણી યોજવાની જાહેરાત 23/07/2021 જુઓ (853 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાડોલી જંકશનથી ખાનવેલ જંકશન સુધીના માર્ગને પહોળો કરવા મિની કલેકટર કચેરી, ખાનવેલમાં જાહેર સુનાવણી યોજવાની જાહેરાત 23/07/2021 જુઓ (968 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – સાયલી સ્પોર્ટસ એથલેટિક રનિંગ ટ્રેક બનાવવા માટે ગ્રામ પંચાયત કચેરી સાયલીમાં જાહેર સુનાવણી યોજવાની જાહેરાત 23/07/2021 જુઓ (961 KB)
ડો. એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજમાં (બી.એસ.સી. સેમ -1) વર્ષ 2021-22 માટે પ્રવેશ સૂચના 20/07/2021 જુઓ (715 KB)
ઉચ્ચ અને તકનીકી શિક્ષણ વિભાગ – દાદરા અને નગર હવેલી અને દમણ અને દીવમાં -2દ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા માટે પ્રવેશ સૂચના 2021-22 19/07/2021 જુઓ (229 KB)
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – ટાઉન વેંડિંગ કમિટીના સભ્યો માટેની ચૂંટણી માટેના મતદારોની સૂચિ, વર્ષ 2021 15/07/2021 જુઓ (8 MB)