બંધ

જાહેરનામું

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

જાહેરનામું
શીર્ષક તારીખ View / Download
પ્લાનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી – દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લા માટે હાલની જમીનના ઉપયોગ અંગે જાહેર સૂચના. 29/05/2023 જુઓ (383 KB)
ડો. એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – (બી.કોમ. સેમ-1) માટે પ્રવેશ સૂચના 29/05/2023 જુઓ (267 KB)
ડૉ. એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકાર કોલેજ – પ્રવેશ સૂચના (BSC SEM – 1) 20/05/2023 જુઓ (501 KB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – છાત્રાલય પ્રવેશ 2023-2024 10/05/2023 જુઓ (2 MB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – અન્નનો ઉપયોગ પ્રમાણપત્ર અને લાભાર્થીઓની યાદી 09/05/2023 જુઓ (3 MB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – નેશનલ મીન્સ કમ મેરિટ સ્કોલરશીપ (NMMS) 05/05/2023 જુઓ (92 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – SSR કોલેજ સાયલીથી કેનાલ જંકશન અને સાયલી આઉટપોસ્ટથી કેનાલ જંકશન સુધી 4 લેન રોડ બનાવવા માટેના SIA ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ પર સાયલી પંચાયત હોલ, DNH, સિલવાસામાં જાહેર સુનાવણી 05/05/2023 જુઓ (476 KB)
ડૉ.બી.બી.એ. સરકારી પોલીટેકનિક – શ્રી છગનભાઈ નટુભાઈ હરુજન અંગેનો પરિપત્ર 01/05/2023 જુઓ (64 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – SSR કોલેજ સાયલીથી કેનાલ જંકશન અને સાયલી આઉટપોસ્ટથી કેનાલ જંકશન સુધી 4 લેન રોડ બનાવવા માટેના SIA ડ્રાફ્ટ રિપોર્ટ પર સાયલી પંચાયત હોલ, DNH, સિલવાસામાં જાહેર સુનાવણી હાથ ધરી 13/04/2023 જુઓ (505 KB)
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ અંગેની પ્રેસ નોટ 24/03/2023 જુઓ (5 MB)