બંધ

કોવિડ - 19 (ઓર્ડર / પરિપત્ર / સલાહકાર)

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

કોવિડ - 19 (ઓર્ડર / પરિપત્ર / સલાહકાર)
શીર્ષક તારીખ View / Download
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – કલમ 144 હેઠળ હુકમ સી.આર.પી.સી. 30/04/2020 ના રોજ 01/05/2021 જુઓ (456 KB)
કલેક્ટર કચેરી ડી.એન.એચ. (કાયદો વિભાગ) – ખાનગી હોસ્પિટલને લગતા ઓર્ડરમાં કો.વી.આઈ.ડી. દર્દીઓની સારવાર માટે કો.વી.આઈ.ડી. કેર સુવિધા સ્થાપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે તારીખ: 25/04/2021 25/04/2021 જુઓ (529 KB)
સચિવની કચેરી (આરોગ્ય) સચિવાલય, દનમ – ખાનગી હોસ્પિટલના સારવાર દરો નક્કી કરવા અંગેના આદેશ 19/04/2021 જુઓ (3 MB)
કર્મચારી અને વહીવટી સુધારણા વિભાગ – શ્રી ગૌરવ સિંહ રાજાવત સંબંધિત ઓર્ડર, આઇ.એ.એસ દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લામાં COIVD -19 મેનેજમેન્ટ માટે ખાસ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે 22/04/2021 જુઓ (213 KB)
જિલ્લા વહીવટી અપીલ – શ્રી વિનોબા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલ, સિલવાસામાં ફરજો કરવા માટે સ્વયંસેવકોની આવશ્યકતા 20/04/2021 જુઓ (484 KB)
કલેક્ટરેટ DNH (લો વિભાગ) – ઓર્ડર ખાનગી હોસ્પિટલ સંબંધિત COVID દર્દીઓ સારવાર માટે COVID કેર સુવિધા સેટ કરવાની મંજૂરી હોઈ શકે છે 19/04/2021 જુઓ (488 KB)
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – કલમ 144 હેઠળ હુકમ સી.આર.પી.સી. 18/04/2020 ના રોજ 18/04/2021 જુઓ (404 KB)
કલેક્ટરેટ, સિલવાસા – સપ્તાહના કર્ફ્યુ એડવાઇઝરી તારીખ 16/01/2021 16/04/2021 જુઓ (259 KB)
કલેક્ટર કચેરી, કાયદો વિભાગ – લગ્ન અને લગ્ન સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓ અંગેનો પરિપત્ર 20/11/2020 જુઓ (787 KB)
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – કલમ 144 હેઠળ હુકમ સી.આર.પી.સી. 31/05/2020 ના રોજ 11/09/2020 જુઓ (391 KB)