બંધ

કોવિડ - 19 (ઓર્ડર / પરિપત્ર / સલાહકાર)

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

કોવિડ - 19 (ઓર્ડર / પરિપત્ર / સલાહકાર)
શીર્ષક તારીખ View / Download
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – કલમ 144 હેઠળ હુકમ સી.આર.પી.સી. 01/06/2021 ના રોજ 01/06/2021 જુઓ (646 KB)
જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, સિલવાસા – રખોલી અને દાદરા વિસ્તારના ઘટના કમાન્ડરને સહાયતા માટે નિયુક્ત કરવા અંગેના આદેશ – સિલવાસા વિભાગ 13/05/2021 જુઓ (2 MB)
શ્રી વિનોદા ભાવે સિવિલ હોસ્પિટલમાં દાખલ દર્દીઓ માટે કોવિડ હેલ્પલાઈન નંબરની સ્થિતિ, સિલવાસા, ડી.એન.એચ. 04/05/2021 જુઓ (159 KB)
ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી – ઉદ્યોગોમાં વધુ 3 દિવસ ગેરહાજર નિયમિત અથવા કરારના કર્મચારીઓને લગતા આદેશ. તારીખ 03/05/2021 03/05/2021 જુઓ (344 KB)
જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી – દાદરા અને નગર હવેલીના વિવિધ વિસ્તારના કમાન્ડરો તારીખ 03/05/2021 ના શિક્ષકોને લગતા ઓર્ડરની સહાય માટે નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે 03/05/2021 જુઓ (3 MB)
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – કલમ 144 હેઠળ હુકમ સી.આર.પી.સી. 01/05/2020 ના રોજ 01/05/2021 જુઓ (476 KB)
કલેક્ટર કચેરી (કાયદો વિભાગ) – કલમ 144 હેઠળ હુકમ સી.આર.પી.સી. 30/04/2020 ના રોજ 01/05/2021 જુઓ (456 KB)
કલેક્ટર કચેરી ડી.એન.એચ. (કાયદો વિભાગ) – ખાનગી હોસ્પિટલને લગતા ઓર્ડરમાં કો.વી.આઈ.ડી. દર્દીઓની સારવાર માટે કો.વી.આઈ.ડી. કેર સુવિધા સ્થાપવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે તારીખ: 25/04/2021 25/04/2021 જુઓ (529 KB)
સચિવની કચેરી (આરોગ્ય) સચિવાલય, દનમ – ખાનગી હોસ્પિટલના સારવાર દરો નક્કી કરવા અંગેના આદેશ 19/04/2021 જુઓ (3 MB)
કર્મચારી અને વહીવટી સુધારણા વિભાગ – શ્રી ગૌરવ સિંહ રાજાવત સંબંધિત ઓર્ડર, આઇ.એ.એસ દાદરા અને નગર હવેલી જિલ્લામાં COIVD -19 મેનેજમેન્ટ માટે ખાસ અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે 22/04/2021 જુઓ (213 KB)