બંધ

દસ્તાવેજો

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પેરામેડિકલ સાયન્સ – ઓનલાઈન પ્રવેશની તારીખ લંબાવવા અંગેનો શુદ્ધિપત્ર. 13/10/2022 જુઓ (786 KB)
સમગ્ર શિક્ષા, દીવ – પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષકોની જગ્યા માટે પાત્ર/અયોગ્ય ઉમેદવારોની યાદી 12/10/2022 જુઓ (300 KB)
સમગ્ર શિક્ષા, દીવ – પાત્ર/અયોગ્યની યાદી દીવ જિલ્લાના પ્રાથમિક પ્રાથમિક શિક્ષકોની જગ્યા માટેના ઉમેદવારો 12/10/2022 જુઓ (7 MB)
શ્રમ વિભાગ – વિવિધ સંસ્થાઓમાં નોકરી કરતી વ્યક્તિઓને બોનસની ચુકવણી અંગેનો પરિપત્ર 11/10/2022 જુઓ (477 KB)
શિક્ષણ વિભાગ – DNH ક્વોટા માટે વર્ષ 2022-23 માટે S.S.R કોલેજ, સાયલી ખાતે MBA અને ડિગ્રી ફાર્મસી કોર્સમાં પ્રવેશ માટે ઉમેદવારોનું નામાંકન 11/10/2022 જુઓ (3 MB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – નેશનલ મીન્સ કમ મેરિટ સ્કોલરશીપ સ્કીમ (NMMSS) 2022-2023ની કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત યોજના અંગેનો પરિપત્ર 11/10/2022 જુઓ (3 MB)
ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એજ્યુકેશન – વર્ષ 2022-23 માટે ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ અને ફાર્મસીની સેન્ટ્રલ પૂલ રિઝર્વ સીટ માટેની જાહેરાત 06/10/2022 જુઓ (1 MB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – સરસ્વતી વિદ્યા યોજનાની જાહેરાત 06/10/2022 જુઓ (2 MB)
સમગ્ર શિક્ષા, દીવ – સમગ્ર શિક્ષા, દીવ હેઠળ પ્રાથમિક ઉચ્ચ પ્રાથમિક શિક્ષકોની જગ્યા માટે પાત્રતા ન ધરાવતા ઉમેદવારોની યાદી 07/10/2022 જુઓ (7 MB)
કલેક્ટર કચેરી, સિલ્વાસા ઑફિસ – કલેક્ટર, દાદરા અને નગર હવેલી સાથે જોડાયેલ સુશ્રી હિમાની મીના, IAS (પ્રોબેશનર) 2021 બેચની AGMUT કેડરની તાલીમ શિડ્યુલ અંગેનો આદેશ 30/09/2022 જુઓ (1 MB)