બંધ

દસ્તાવેજો

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – PRE POST મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિની તારીખ લંબાવવા અંગેની જાહેરાત 16/11/2022 જુઓ (510 KB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – સરસ્વતી વિદ્યા યોજનાના સંદર્ભમાં શિષ્યવૃત્તિ ફોર્મ સબમિટ કરવાની તારીખ લંબાવવા અંગેની જાહેરાત 16/11/2022 જુઓ (356 KB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – DNH અને DD ના UT ના સમગ્ર શિક્ષા હેઠળ ટૂંકા ગાળાના કરાર પર PS/ UPS ની પોસ્ટ માટે પરીક્ષા સૂચના 05/11/2022 જુઓ (2 MB)
પોલીસ વિભાગ – હેડ કોન્સ્ટેબલ એસ.એમ. મહલાની નિવૃત્તિ અંગેનો પરિપત્ર 03/11/2022 જુઓ (308 KB)
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ પેરામેડિકલ સાયન્સ – પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ – દાદરા અને નગર હવેલી 28/10/2022 જુઓ (4 MB)
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ પેરામેડિકલ સાયન્સ – પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ – દમણ 28/10/2022 જુઓ (202 KB)
શ્રમ વિભાગ – બોનસ અંગેનો પરિપત્ર 28/10/2022 જુઓ (1 MB)
કલેક્ટર કચેરી, DNH – DNH – 2 માટે ફાયર ક્રેકર્સના કબજા અને વેચાણ માટે કામચલાઉ લાયસન્સ અંગેનો આદેશ 20/10/2022 જુઓ (2 MB)
કલેક્ટર કચેરી, DNH – DNH – 1 માટે ફાયર ક્રેકર્સના કબજા અને વેચાણ માટેના કામચલાઉ લાયસન્સ અંગેનો આદેશ 20/10/2022 જુઓ (3 MB)
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – ફટાકડા વેચવા માટેના સ્થળો સંબંધિત ઓર્ડર 13/10/2022 જુઓ (3 MB)