બંધ

દસ્તાવેજો

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
જમીન સંપાદન વિભાગ – RFCTLARR એક્ટ, 2013 ની કલમ 21 હેઠળ રખોલી મુખ્ય માર્ગથી સાયલી જંકશન સુધી 4 લેન રોડ બનાવવા માટેની સૂચના 28/12/2022 જુઓ (5 MB)
રમતગમત અને યુવા બાબતોનો વિભાગ, સિલ્વાસા – ખેલો ઇન્ડિયા સ્ટેટ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (KISCE) દ્વારા શોર્ટલિસ્ટ કરાયેલા વિદ્યાર્થીઓની યાદી. 20/12/2022 જુઓ (8 MB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – વૈદિક ડેન્ટલ કોલેજ માટે સેન્ટ્રલ પૂલ આયુષ અને BDS માટે કાઉન્સેલિંગ સંબંધિત સૂચના, DNH જિલ્લા માટે દમણ બેઠકો 15/12/2022 જુઓ (1 MB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – શૂઝ અને મોજાંના સપ્લાય માટેના વર્ક ઓર્ડરને રદ કરવા અંગેનો આદેશ 13/12/2022 જુઓ (1 MB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – શાળા ગણવેશના પુરવઠાના સપ્લાય માટેના વર્ક ઓર્ડરને રદ કરવા અંગેનો આદેશ 13/12/2022 જુઓ (1 MB)
કલેક્ટર કચેરી – કલમ 144 Cr.PC હેઠળનો આદેશ તારીખ 12-12-2022 13/12/2022 જુઓ (2 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ- દાદરા અને નગર હવેલીના વિવિધ ગામોમાં આંગણવાડી કેન્દ્રોના બાંધકામ માટે RFCTLARR એક્ટ, 2013 ની કલમ 31 હેઠળ સુધારાત્મક પુનર્વસન અને પુનર્વસન એવોર્ડ 09/12/2022 જુઓ (1 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ- દાદરા અને નગર હવેલીના વિવિધ ગામોમાં આંગણવાડી કેન્દ્રોના બાંધકામ માટે RFCTLARR અધિનિયમ, 2013 ની કલમ 23 હેઠળ સુધારાત્મક પુરસ્કાર. 09/12/2022 જુઓ (3 MB)
શ્રી વિનોબા ભાવે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ અલાઇડ હેલ્થ સાયન્સિસ, સિલવાસા (2022-23) ની કામચલાઉ મેરિટ સૂચિ 07/12/2022 જુઓ (477 KB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (NIPUN ભારત) ની પોસ્ટ માટે લાયક/અયોગ્ય ઉમેદવારોની સૂચના, સમગ્ર શિક્ષા, DNH અને DD હેઠળ 06/12/2022 જુઓ (7 MB)