બંધ

દસ્તાવેજો

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
શ્રી વિનોબા ભાવે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ અલાઇડ હેલ્થ સાયન્સિસ, સિલવાસા (2022-23) ની કામચલાઉ મેરિટ સૂચિ 07/12/2022 જુઓ (477 KB)
ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એજ્યુકેશન – ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર (NIPUN ભારત) ની પોસ્ટ માટે લાયક/અયોગ્ય ઉમેદવારોની સૂચના, સમગ્ર શિક્ષા, DNH અને DD હેઠળ 06/12/2022 જુઓ (7 MB)
Labour Department – Press Notice regarding Rozgar Mela at Khanvel on 04/12/2022 02/12/2022 જુઓ (3 MB)
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ 2023 હેઠળ સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ વિસ્તારના વિવિધ સ્થળોએ દિવાલોના બ્યુટિફિકેશન માટેની ટેન્ડર સૂચના. 02/12/2022 જુઓ (2 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – SSR કોલેજ સાયલીથી કેનાલ જંકશન અને સાયલી આઉટપોસ્ટથી કેનાલ જંકશન સુધી 4 લેન રોડના બાંધકામ માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના. 01/12/2022 જુઓ (622 KB)
સર્વે અને સેટલમેન્ટ વિભાગ – નકશા જારી કરવા માટે વાંધા સૂચનો આમંત્રિત કરવા માટેની સૂચના 28/11/2022 જુઓ (3 MB)
શિક્ષણ વિભાગ – વર્ષ 2022-23 માટે તબીબી અભ્યાસક્રમો (BAMS/BHMS/BDS) ની જાહેરાત. 29/11/2022 જુઓ (560 KB)
શિક્ષણ નિયામકની કચેરી – વર્ષ 2022-23 માટે પૂર્વ મેટ્રિક અને પોસ્ટ મેટ્રિક – રાષ્ટ્રીય શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ અંગેનો પરિપત્ર. 29/11/2022 જુઓ (243 KB)
શિક્ષણ વિભાગ – શૈક્ષણિક વર્ષ 2022-23 માટે ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ અને બી. ફાર્મસીની ખાલી જગ્યાઓ માટે સ્પોટ રાઉન્ડ સંબંધિત જાહેરાત 23/11/2022 જુઓ (586 KB)
શ્રી વિનોબા ભાવે ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ એલાઈડ હેલ્થ સાયન્સ – પ્રવેશ સૂચના 21/11/2022 જુઓ (5 MB)