બંધ

દસ્તાવેજો

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
શિક્ષણ નિયામક, દાદરા નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ – ઇએમઆરએસ પ્રવેશ પરીક્ષા નોંધણીના વિસ્તરણને લઈને જાહેર સૂચના 22/06/2021 જુઓ (377 KB)
સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – ટાઉન વેંડિંગ કમિટીની ચૂંટણીની સૂચના, 2021 16/06/2021 જુઓ (384 KB)
સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – ટાઉન વેંડિંગ કમિટીની ચૂંટણીનો ઠરાવ, 2021 16/06/2021 જુઓ (553 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – રિંગરોડ જંક્શન એ, બી અને જી ખાતે 03 ફ્લાય ઓવર બ્રિજ માટે સર્વિસ લેન બનાવવાની સૂચના. 15/06/2021 જુઓ (4 MB)
કર્મચારી અને વહીવટી સુધારા વિભાગ – શ્રી rasik આર આર પટેલ અંગે ઓર્ડર પ્રોજેક્ટ મેનેજર તરીકે બઢતી ડેટેડ 11/06/2021 14/06/2021 જુઓ (82 KB)
જમીન અધિગ્રહણ વિભાગ – સાયલી સ્પોર્ટસ સંકુલમાં એથલેટિક રનિંગ ટ્રેકના નિર્માણ માટેના સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના. 08/06/2021 જુઓ (697 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાડોલી જંકશનથી ખાનવેલ જંકશન સુધીના પહોળાઈ માટે સામાજિક અસર આકારણીની સૂચના. 08/06/2021 જુઓ (5 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – વેલુગામ ડી.એન.એચ. સરહદ સુધી હાલના એન.એચ. 848A એ રોડ રાઠોલી પુલને ખાડોલી સુધી પહોળા કરવા માટેની ઘોષણા 08/06/2021 જુઓ (9 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ભુરકુડ ફળિયા સિલવાસા ખાતે સર્કિટ હાઉસ તરફ નવા બનેલા અભિગમ માર્ગના સુધારણા માટેની ઘોષણા. 08/06/2021 જુઓ (682 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ભુરકુડ ફળિયા સિલવાસા ખાતે સર્કિટ હાઉસ તરફ નવા બનેલા અભિગમ માર્ગના સુધારણા માટેની સૂચના. 08/06/2021 જુઓ (886 KB)