બંધ

દસ્તાવેજો

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – વર્કિંગ વુમન હોસ્ટેલ અંગેની પ્રેસ નોટ 24/03/2023 જુઓ (5 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – RFCTLARR એક્ટ, 2013 ની કલમ 23 હેઠળ પુરસ્કાર સિલવાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ મર્યાદા સુધી સિલવાસા દાંડુલફલિયા ચોક મુખ્ય માર્ગથી ઉમરકુઈ રોડને પહોળો કરવા માટે 24/03/2023 જુઓ (7 MB)
આયોજન અને વિકાસ સત્તામંડળ – વિવિધ સંસ્કૃતિ, વ્યાપારી અને વિવિધ કાર્યક્રમોની ઉજવણી માટે દમણ ગંગા રિવરફ્રન્ટના શુલ્ક અંગેનો આદેશ 24/03/2023 જુઓ (497 KB)
પ્લાનિંગ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી – કલા કેન્દ્ર બિલ્ડીંગ અને સિલ્વાસા ઓડિટોરિયમ બિલ્ડીંગ, ડોકમર્ડીમાં જગ્યા ફાળવવા માટેના શુલ્ક નક્કી કરવા અંગે 24/03/2023 જુઓ (604 KB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – સાયલી સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે એથ્લેટિક રનિંગ ટ્રેકના બાંધકામ માટે RFCTLARR એક્ટ, 2013 ની કલમ 11 હેઠળ પ્રારંભિક સૂચના 21/03/2023 જુઓ (1 MB)
એજ્યુકેશન ડિરેક્ટોરેટ – એવાય 2 ઓ 2 ઓ – 2 ઓ 2 એલ, સિલ્વાસા માટે એસટી વિદ્યાર્થીઓને પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ હેઠળ શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરી 20/03/2023 જુઓ (2 MB)
જમીન સંપાદન વિભાગ – ખાનવેલ જંકશનથી ખેડપા બોર્ડર સુધીના રસ્તાને પહોળો કરવા માટે RFCTLARR એક્ટ, 2013ની કલમ 21 હેઠળ સૂચના 18/03/2023 જુઓ (3 MB)
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ વેપાર અને વ્યવસાય અને લાઇસન્સિંગ પેટા-કાયદા, 2023. 17/03/2023 જુઓ (333 KB)
શૈક્ષણિક વર્ષ 2023-24 માટે શાળાઓમાં બાળકોના મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણ અધિનિયમ હેઠળ ખાનગી ધોરણ 2009માં 1લા ધોરણમાં પ્રવેશ માટે અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખમાં વધારો 15/03/2023 જુઓ (307 KB)
શિક્ષણ વિભાગ – પ્રાથમિક અને ઉચ્ચ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોની ખાલી ટૂંકા ગાળાના કોન્ટ્રાક્ટ (STC) પરની જગ્યાઓ અંગેનો શુદ્ધિપત્ર 14/03/2023 જુઓ (2 MB)