બંધ

દસ્તાવેજો

ફિલ્ટર દસ્તાવેજ કેટેગરી મુજબ

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
ડો.એપીજે અબ્દુલ કલામ કોલેજ – પ્રથમ ફાળવણી મેરિટ લિસ્ટ ગ્રુપ – A (ગણિત), કેટેગરી (સામાન્ય) 20/09/2021 જુઓ (8 MB)
રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન – ‘સુમન’ (સૂરક્ષિતમાત્રિત્વાશ્વાસન) સંબંધિત સૂચના 16/09/2021 જુઓ (354 KB)
ડો.એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – સુધારેલી પ્રવેશ સૂચના (B.A. સેમ -1) 13/09/2021 જુઓ (242 KB)
ડો.એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ -સુધારેલી પ્રવેશ સૂચના (બી.કોમ સેમ -1) 09/09/2021 જુઓ (248 KB)
શિક્ષણ નિયામક – સૂચના (DIET ઇન્ટરવ્યૂ માટે યોગ્ય અને અયોગ્ય ઉમેદવારોની યાદી) 09/09/2021 જુઓ (3 MB)
ડો.એપીજે અબ્દુલ કલામ સરકારી કોલેજ – સુધારેલી પ્રવેશ સૂચના (B.A. સેમ -1) 07/09/2021 જુઓ (242 KB)
શિક્ષણ નિયામક-“સરસ્વતી વિદ્યા યોજના” (AY-2019-20) અંતર્ગત વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો કરતી કન્યા વિદ્યાર્થીઓને ફીની ભરપાઈ અંગે પરિપત્ર 03/09/2021 જુઓ (1 MB)
Dr. APJ Abdul Kalam Government College – Revised Admission Notice (B.Com. Sem -1) 03/09/2021 જુઓ (248 KB)
સિલ્વાસા મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલ – પ્રોપર્ટી ટેક્સમાં રાહત માટે અરજી ફોર્મ 31/08/2021 જુઓ (488 KB)
શિક્ષણ નિયામક – એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ માટે ધોરણ VI ના પાત્ર અને પ્રતીક્ષા -સૂચિબદ્ધ વિદ્યાર્થીઓ માટે મૂળ દસ્તાવેજ ચકાસણી માટેની સૂચના. 31/08/2021 જુઓ (4 MB)